Bæredygtighed skal tiltrække flere hotel- og konferencegæster til Comwell

Kokke i urtehave

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Den danske hotelkæde, Comwell, tilslutter sig FN´s Global Compact og forpligter sig i fremtiden til en transparent rapportering, der beskriver og dokumenterer hotelkædens arbejde med ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål.

I Comwell har man siden 2015 arbejdet målrettet og struktureret med bæredygtighed i hele værdikæden ud fra et ønske om at tage ansvar og gøre en forskel. Dette er bl.a. sket gennem et dedikeret arbejde med at minimere og effektivisere ressourceforbruget i hele forretningen samt ved kontinuerligt at have fokus på medarbejdertrivsel, udvikling og et rummeligt arbejdsmiljø.

Et velfunderet arbejde med bæredygtighed og CSR bliver i stigende grad et konkurrenceparameter, der skal være med til at tiltrække internationale erhvervsturister og konferencer til landet i fremtiden.

Dansk Erhverv

Arbejdet med bæredygtighed har fra starten været rodfæstet i de ”Ti Principper” og de 17 verdensmål, hvorfor Comwell ser det som et naturligt næste skridt på at rejsen at tilslutte sig FN´s Global Compact.

Vi har gennem flere år haft stor fokus på at skabe et stærkt fundament og ambitiøse målsætninger for vores arbejde med bæredygtighed, herunder involvering og uddannelse af vores medarbejdere. Med vores tilslutning til FN´s Global Compact får vi nu skabt transparens omkring vores arbejde på baggrund af dokumenterbare resultater til glæde og gavn for både gæster, medarbejdere og samarbejdspartnere. Samtidig ser vi det som en måde at synliggøre, hvordan hotelbranchen som helhed og vi som koncern kan bidrage til denne vigtige agenda.

Mai-Britt Jensen, HR og Sustainability direktør.

Et stærkt netværk med et fælles ansvar

Derudover ser Comwell også frem til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv:

Global Compact Netværk Denmark er et stærkt netværk, der uden tvivl kan bidrage til Comwells videre arbejde med bæredygtighed, ligesom vi forhåbentlig kan være med til at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, der er i vores branche og inspirere andre. At arbejde med bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og derfor tror vi også på, at det er en opgave, der bedst løses i fællesskab.

Mai-Britt Jensen, HR og Sustainability direktør.

Global Compact Netværk Denmark er med sine 440 medlemmer det største, danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.

Hos Dansk Erhverv, der har været medlem siden 2009, er man ikke i tvivl om værdiskabelsen i, at en hotelkæde som Comwell nu indgår i netværket:

Bæredygtighed bliver i stadig stigende grad et konkurrenceparameter, der skal være med til at tiltrække udenlandske erhvervsturister og konferencer til landet. De internationale rammer og retningslinjer indenfor CSR og bæredygtighed giver en god systematik til virksomheders arbejde med dagsordenen og skaber et bedre sammenligningsgrundlag. Og her er FN’s Global Compact bestemt blandt de mest anvendte. Samtidig er det igennem partnerskaber og samarbejder, at vi kan skabe den største forandring”, siger

Malene Thiele, CSR-Chef.

Global Compact Network Denmark er en nonprofit forening drevet af medlemmerne, hvis opgave er at facilitere videndeling mellem de danske medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket arbejder desuden med FN’s Global Compact i New York og samarbejder med lokale søsternetværk i hele verden om at stille international ekspertise til rådighed.

Fakta om FN’s Global Compact:
Det danske netværk er den lokale repræsentant for FN’s Global Compact, som har hovedsæde i New York, der blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Det er i dag verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, hvor 12.000 virksomheder og 3.000 organisationer allerede har tilsluttet sig. Virksomheder, som tilslutter sig FN´s Global Compact, forpligter sig til at integrere 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift samt bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *