CPH: Passagervækst giver afsæt for grønne ambitioner

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

2018 blev et travlt år for Københavns Lufthavn, der for første gang rundede 30 mio. rejsende. Nu sætter lufthavnen gang i sine klimaambitioner og fortsætter udvidelserne i såvel rutenet som lufthavnsbygninger. Det fremgår af lufthavnens regnskab for 2018.

Flere end 30,3 millioner passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i 2018, hvilket var 1,1 mio. flere end året før. Men ikke blot passagertallet voksede, også selve lufthavnen blev væsentligt større, fordi lufthavnen investerede godt 2,1 milliarder kroner i at bygge ud og om.

CPH’s fokus på at tiltrække flere flyruter bar frugt i 2018, hvor der især blev åbnet nye, vigtige langdistanceruter:

I 2018 åbnede en række flyselskaber nye ruter til CPH, hvor især ruterne til Hongkong, Chengdu, Beijing og Amman har været vigtige og med til at understrege vores stærke position som den førende, internationale lufthavn i Norden. Antallet af passagerer på de godt 40 interkontinentale ruter steg med 11 procent, og det understreger, at der er et stærkt og voksende marked for de lange ruter her i CPH

Fortæller Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn, i forbindelse med at lufthavnen aflægger årsregnskab for 2018.

Især flytrafikken mellem Kina og København blev styrket, og når man sammenligner antallet af udbudte flysæder i år med antallet i 2017, så er der næsten tale om en fordobling.

Større lufthavn
Ikke blot antallet af ruter voksede i 2018, også lufthavnens terminaler og bygninger blev udvidet. Således steg investeringerne til godt 2,1 milliarder kroner sammenlignet med 1,5 mia. kroner i 2017.

Thomas Woldbye understreger, at lufthavnen forventer at fortsætte det høje investeringsniveau i 2019, og fortæller:

Vi har de seneste ti år investeret mere end 11 milliarder kroner i at udvide og udvikle lufthavnen. I 2017 øgede vi det i forvejen høje investeringsniveau til 1,5 milliard kroner, og i 2018 lagde vi endnu en halv milliard oveni. Det betød, at vi i 2018 kunne indvie en markant udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til SAS Fasttrack og Security samt ikke mindst udvidelsen af området efter sikkerhedskontrollen, hvor der nu er 4.000 flere kvadratmeter med plads til passagerer, nye restauranter og butikker. Samtidig besluttede vi i 2018 at igangsætte byggeriet af anden fase af Finger E. Første fase står klar til sommer 2019, og næste år vil anden fase også være afsluttet.

Fuldt fokus på klima
CPH er en del af luftfarts-branchen, og er dermed også en del af den samlede klimapåvirkning, som luftfarten står for. Derfor har arbejdet med at reducere CO2-udledningen været på lufthavnens dagsorden i flere år, og for CPH bliver dette arbejde intensiveret i år:

I 2018 gennemførte vi energibesparelser på i alt 7,2 GWh. Siden 2013 har vi opnået energibesparelser på samlet set 30,8 GWh. Det betød, at CO2-udledningen i 2018 faldt fra 1,3 kg CO2 pr. passager i 2013 til 0,96 kg i 2018, svarende til 26%.

Fortæller Woldbye og fortsætter:

De udenlandske rejsende kommer til en lufthavn, hvor vækst og bæredygtighed skal være to sider af samme sag. I 2018 arbejdede vi fortsat med at reducere CO2-udledningen i lufthavnen. Mange energisparende aktiviteter er i gang, eksempelvis udskiftning til LED-lys og udskiftning af ventilationsanlæg. I Magleby har vi skiftet et stort gammelt gasfyr ud med en nyt moderne hybridanlæg med en integreret varmepumpe, der på sigt kan opvarme ved hjælp af ren, grøn solcellestrøm.

CO2 udledningen skal elimineres helt, indenfor en overskuelig årrække – både fra lufthavnen, men også på pendlingen til og fra lufthavnen forklarer Woldbye:

Med vores nye klimastrategi er første store mål, at vi senest i 2030 helt får elimineret CO2-udledningen fra lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Indtil vi når det mål, vil vi allerede her i 2019 gøre driften af lufthavnen CO2-neutral ved at kompensere for vores udledninger. Det vil vi gøre frem til 2030-målet er nået. Så vi har travlt, men sammen med den øvrige danske luftfartsbranche vil vi sætte os i spidsen for at få gjort dansk luftfart klimavenlig.

 

Forventninger til 2019
CPH’s forventede trafikprogram for 2019 indeholder flere nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes en vækst i det samlede antal passagerer i 2019, men det kan påvirkes af den generelle økonomiske udvikling, flyselskabernes beslutninger vedrørende ruter og kapacitet samt isolerede begivenheder i luftfartsindustrien. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, men væksten mere end opvejes af den store takstnedsættelse fra april 2018 og den nye takstaftale gældende fra april 2019.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250 mio. og DKK 1.350 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold.

Afhængig af udfaldet af Brexit kan resultat før skat blive påvirket negativt som følge af forøgede driftsomkostninger vedr. drift af lufthavnens paskontrol, udnyttelse af kapaciteten på Finger C, samt disponering af standpladser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *