Milliardinvestering til Billund Lufthavn – 9.000 nye arbejdspladser er blandt andet målet

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

PensionDanmark og Billund Lufthavn har indgået et langsigtet strategisk samarbejde om at skabe Airport City. Unikke hangarer, kontordomiciler og logistik- og lagerfaciliteter på lufthavnens 700 hektar store grund skal understøtte en fordobling af luftfragten og skabe op mod 9.000 nye arbejdspladser ved at tiltrække internationale virksomheder fra hele Europa.

Billund Lufthavn skal være et samlingspunkt for luftfragt i Nordeuropa. Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab PensionDanmark og Billund Lufthavn har netop indgået et langsigtet samarbejde med mulighed for at opføre faciliteter som hangarer, kontordomiciler og logistik- og lagerfaciliteter på lufthavnens 700 hektar store grund.

Den betydelige milliardinvestering i udvidelsen af lufthavnen vil gøre det værdiskabende og ressourcebesparende for logistikvirksomheder at have kontor- og lagerfaciliteter tæt på en landingsbane.

Det er ambitionen at fordoble omfanget af luftfragt fra Billund fra de nuværende 77.000 tons gods om året til 160.000 tons om året i 2040.

Ved udvikling af Airport City kan Billund Lufthavn blive til et af Nordeuropas mest attraktive knudepunkter for luftfragt. Vi forventer at mere end fordoble mængderne i luftfragt, så samarbejdet med PensionDanmark udgør selvsagt en historisk milepæl for lufthavnen. Vi er allerede langt i dialogen med flere fremtrædende logistikselskaber, der har tilkendegivet klar interesse i at drage fordel af mulighederne i Airport City. Senest har Maersk Air Cargo offentliggjort valg af Billund Lufthavn som deres europæiske luftfragt hub.

Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn.

Lufthavnen forventer i 2040 at betjene 7 millioner passagerer om året og have understøttet 8.700 nye jobs.

PensionDanmark garanterer fokus på klima og kvalitet

For PensionDanmark er der andre perspektiver i Airport City end at skabe nyskabende faciliteter af så høj kvalitet, at det også betyder gode, solide afkast til arbejdsmarkedspensionsselskabets omkring 800.000 medlemmer.

Billund får med Airport City en global tilgængelighed, der vil have betydelige positive effekter på vækst og beskæftigelse inden for både turisme og andre erhvervsområder – ikke bare i Billund – men i Danmark som helhed. Derfor ser vi store perspektiver i et langsigtet strategisk partnerskab med Billund Lufthavn, hvor PensionDanmark samtidig kan tilbyde den nødvendige erfaring med nytænkende og bæredygtige koncepter, der i stor skala kan bidrage til at nedbringe byggeriets belastning af klimaet gennem blandt andet optimering af ressourceanvendelse og byggeriernes holdbarhed.

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Samarbejdsaftalen mellem PensionDanmark og Billund Lufthavn indebærer i første omgang udviklingen af lager og cargo, men kan på sigt også omfatte kontor, hotel- og anden lufthavnsvirksomhed.

PensionDanmark og Billund Lufthavn forventer ultimo 2022 eller primo 2023 at stifte et fælles selskab til udviklingen af Airport City frem mod 2040.
  

Faktaboks: Billund Airport City

Billund Lufthavn vil udvikle sig til at blive det stærke centrum, der ved at skabe global tilgængelighed kan understøtte og udvikle erhvervslivet og turismeindustrien i Danmark. Og udviklingen udspringer sig af det stærke centrum fyldt med erhvervsliv i Billund og omegn.

Udviklingen af Airport City skal ske med virksomheder, der ser værdien i at være stærkt forbundet til store hubs i Europa – både hvad angår person- og godstrafikken – hvorfra godset kan blive sendt ud i hele verden.

Erhvervsrejsende, der får kontorpladser i Airport City vil fremadrettet kun have cirka en times transport til Aarhus, Esbjerg, Odense, Amsterdam, Frankfurt osv.

Lufthavnen forventer at vækste til 7 millioner passagerer om året.

Udvidelsen og passagervæksten forventes i 2040 at have understøttet 8.700 nye jobs.


Billund Lufthavn har omkring 700 hektarer, hvor der på en del af dem kan opføres unikke hangarer, kontordomiciler og logistik- og lagerfaciliteter.

Ultimo 2022 eller primo 2023 forventer parterne i samarbejdsaftalen at stifte det selskab, der skal stå for udviklingen af Airport City frem mod 2040.

Forsidebillede: Illustration af fremtidens lufthavn i 2040. Røde og blå bygninger er illustreringer, og ingen bygninger er fastlagt. Foto: BLL/PRHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *