EU domstolen: Flyselskaber skal betale kompensation, hvis fly aflyses under 14 dage før afgang

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

EU domstolen præciserer i en ny afgørelse: Et flyselskab, der ikke kan bevise at en flypassagerer er blevet informeret om aflysning af fly mere end 14 dage før planlagt afrejse, er forpligtet til at betale kompensation til passageren.

Dette gælder ikke kun i det tilfælde hvor købet af billetten er indgået direkte mellem passageren og flyselskabet, men også i det tilfælde hvor købet er sket igennem et rejsebureau.

I en konkret sag havde passageren Bas Krijgsman købt på internetsiden www.gate.nl en flybillet tur-retur fra Amsterdam Schiphol (Nederlandene) til Paramaribo (Surinam) hos flyselskabet Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (SLM). Flyafgangen for udrejsen var planlagt til den 14. november 2014, kl. 15.15. Den 9. oktober 2014 gav SLM meddelelse til online rejsebureauet om, at denne flyafgang var aflyst. Den 4. november 2014 modtog Bas Krijgsman en e-mail fra rejsebureauet, der informerede ham om, at hans udrejseafgang nu var den 15. november 2014, kl. 15.15.

Den 20. december 2014 anmodede Bas Krijgsman SLM om kompensation, hvilket blev afslået den 5. marts 2015 med den begrundelse, at oplysning om ændringen af afrejsedatoen var blevet videregivet til rejsebureauet den 9. oktober 2014. Den 12. juni 2015 meddelte rejsebureauet Bas Krijgsman, at dette fralagde sig ethvert ansvar for den skade, som kompensationen skulle dække, i det væsentlige med den begrundelse, at dets mandat var begrænset til indgåelse af kontrakter mellem passagerer og transporterende luftfartsselskaber, og at det derfor ikke var ansvarligt for de ændringer i afgangstiderne, som et transporterende luftfartsselskab foretager, og endelig, at ansvaret for at informere passagererne i en sådan situation påhvilede luftfartsselskabet, til hvem passagerens e-mailadresse videregives i reservationsbilagene. Den 12. juni 2015 henvendte Bas Krijgsman sig på ny til SLM og krævede det faste beløb på 600 EUR i kompensation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 261/2004. Denne ansøgning blev afslået den 3. september 2015. Bas Krijgsman anlagde herefter sag ved rechtbank Noord-Nederland (ret i første instans i Noord-Nederland, Nederlandene) med påstand om, at SLM skulle betale det nævnte beløb ved en umiddelbart eksigibel dom. Dette bestred SLM og retten i Noord-Nederland forelagde derefter sagen for EU domstolen.

Den 11. maj 2017 afsagde domstolen kendelsen, idet den konkluderede at det transporterende luftfartselskab er forpligtet til at udbetale kompensation, jf. bestemmelserne i EU forordning 261/04, i tilfælde af aflysning af en flyafgang, der ikke er blevet meddelt passageren mindst to uger før det planlagte afgangstidspunkt, herunder såfremt denne transportør mindst to uger før afgangstidspunktet har givet den rejseagent, der har indgået transportaftalen med den berørte passagerer, meddelelse om aflysningen, og denne passagerer ikke er blevet informeret af rejseagenten inden for fristen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *