Scandics administrerende direktør indtræder i Wonderful Copenhagens bestyrelse

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Hotelerhvervet i hovedstaden, der i disse år gennemgår en markant ekspansion i kapacitet, har traditionelt været repræsenteret i bestyrelsen for hovedstadens destinationsselskab. Og den tradition viderefører Scandic Hotels’ administrerende direktør i Danmark, Søren Faerber, nu med sin indtræden i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Han træder ind på den plads, der blev ledig, efter Jens Mathiesen trådte ud, da han blev koncerndirektør for Scandic Hotels med base i Stockholm.

Jeg er meget stolt over at indtræde i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Turisme er en dansk vækstmotor og direkte afleder af tusindvis af jobs i Hovedstaden. Jeg glæder mig til at bidrage til at styrke Wonderful Copenhagens utrættelige arbejde for at fremme og udvikle turismen i vores hovedstad igennem mine mange år i hotelbranchen. Den erfaring ser jeg frem til at sætte i spil for at sikre de bedste vilkår for balanceret og bæredygtig vækst for Hovedstadens turisme sammen med resten af bestyrelsen.

Søren Faerber, Administrende direktør Scandic Danmark

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1992, med egen bestyrelse, hvoraf seks udpeges politisk og 7 udpeges ikke-politisk. Det fremgår af fondens vedtægter, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne skal være repræsentanter tilknyttet Hovedstadsregionens væsentligste aktører i turismeerhvervet og udpegningen sker under hensyntagen til den samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der tages hensyn til mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervserfaring, alder og køn.

Hotelerhvervet er helt centralt for turismen og omvendt. Wonderful Copenhagen arbejder aktivt for at skabe en bæredygtig turismeudvikling og med mange nye hoteller på vej bliver hotelbranchen stadig vigtigere for os og den samlede destination. Søren kommer med betydelige erfaringer inden for hotelverdenen og med stærke personlige kompetencer til at se muligheder på tværs, både fagligt og geografisk. Så vi ser meget frem til, at Søren Faerber indtræder i bestyrelsen.

Peter Højland, Bestyrelsesformand Wonderful Copenhagen.Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *