Kend dine juridiske rettigheder ved boardingafvisninger

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Flyselskaberne har et stort spillerum, når det handler om at afvise passagerer ved ombordstigning på fly. Den seneste uges begivenhed, hvor det amerikanske flyselskab United Airlines smed en passagerer ud af flyet på ruten Chicago-St. Louis i USA, var et dramatisk eksempel, hvor langt et flyselskab kan gå når det handler om kommercielle overbookinger. 

Eksempler, som der kan komme flere af fremover, så passagererne opfordres til at kende de juridiske rettigheder ved boardingafvisninger. Dog er det ikke i alle tilfælde, at passageren er berettiget til en kompensation – læs her hvorfor og bliv klogere på dine rettigheder.

Kommercielle overbookinger:

Det er ikke unormalt, at flyselskabet på forhånd har solgt flere flybilletter, end der er pladser til på flyet. Ved en almindelig flyafgang vil der typisk være nogle passagerer, der ikke dukker op til afgangstidspunktet. Flyselskabet vil gerne undgå at flyve med tomme sæder, så derfor sælges der gerne lidt flere flybilletter end der er sæder til på flyet og så håbes der på, at antallet af flypassagerer og flysæder stemmer overens på den konkrete flyafgang. Det kan dog ske, at alle flypassagerer dukker op til flyafgangen, og så er flyselskabet nødt til at finde nogle passagerer, der frivilligt vil give afkald på deres afgang, mod at få en økonomisk kompensation og mod at flyve på et andet tidspunkt. For nogle passagerer kan dette være en fin løsning hvis de ikke har travlt, mens det for andre passagerer kan være forbundet med stor irritation, at skulle vente på at komme videre til den endelige destination.

Kend dine rettigheder:

Kommercielle overbookinger og boardingafvisninger er i Europa reguleret af EU Forordning 261/2004. Inden flypassageren retter krav om kompensation, forplejning og refusion mod flyselskabet, skal det sikres at rejsen er omfattet af reglerne i den gældende forordning. Reglerne er gældende hvis man rejser fra en hvilken som helst lufthavn i EU eller man er ankommet eller rejst fra EU med et EU flyselskab. Hvis flyselskabet nægter dig boarding mod din vilje, har du juridisk ret til følgende:

  • Flyselskabet er forpligtet til at spørge, om du vil give afkald på din reservation
  • Flyselskabet er forpligtet til at spørge, om der er passagerer, der frivilligt vil give afkald på deres reservation mod en vis kompensation. Flyselskabet skal tilbyde valget mellem en fuld kompensation og transport via en anden rute.
  • Økonomisk kompensation i overensstemmelse med rejsens længde
  • 250 euro for flyvninger under 1.500 km
  • 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km
  • 600 euro for flyvninger, som ikke falder ind under ovenstående

Beløbene er pr. passagerer og er fastlagte beløb, jf. EU Forordning 261/2004. Dog kan flyselskabet godt tilbyde andre beløb / modydelser, hvis passageren frivilligt giver afkald på reservationen.

  • Forplejning ved omlægning af rejsen

Hvis man vælger at omlægge rejsen, skal flyselskabet tilbyde rimelig forplejning (mad og drikke), mens der ventes i lufthavnen på den næste flyafgang. Hvis overnatning bliver nødvendig, skal flyselskabet også tilbyde hotelophold og transport mellem lufthavnen og hotellet. Såfremt flyselskabet ikke tilbyder forplejning og hvis man samtidigt befinder sig i en dansk lufthavn, kan man som udgangspunkt købe mad og drikke for følgende beløb:

  • Morgenmad: 80-100 kr.
  • Frokost: 100-125 kr.
  • Aftensmad: 125-150 kr.

Ovenstående beløb er pr. person og det er vigtigt, at man husker at gemme alle kvitteringer som dokumentation for købene, så man efterfølgende kan få refunderet beløbet af flyselskabet.

Boardingafvisninger /  Adfærdsregulering:

Boardingafvisninger dækker ikke kun over den situation, hvor flyet er overbooket. Europa Parlamentet understreger i en resolution fra 2012,” at flypassagerer ikke kun har rettigheder, men også pligter, som de skal overholde for at bidrage til et sikkert og gnidningsløst forløb før, under og efter flyvningen, både for sig selv og de øvrige rejsende”  (jf. Europa Parlamentets Resolution af 29.03.2012 om flypassagerers etablerede rettigheder punkt 3 ). Flypassageren skal følge flyselskabets sikkerhedsforskrifter, idet det kan være forbundet med store og unødvendige risici, såfremt flypassageren ikke følger disse. I værste fald kan flyets kaptajn være nødsaget til ekstraordinært at lande flyet i en anden lufthavn, f.eks. fordi flypassageren ombord ikke følger sikkerhedsinstruktionerne. Sikkerhedsforskrifterne er udtryk for en adfærdsregulering af flypassagerer. I en dom fra dansk retspraksis (U2008.1761 Ø) spillede sikkerhedsforskrifterne en væsentlig rolle: I sagen havde en flypassagerer på en rejse til Portugal opført sig så upassende, at SAS nægtede passageren at boarde flyet ved hjemrejsen. Passageren anlagde sag mod SAS med påstand om kompensation som følge af boardingafvisning, men både byretten og landsretten lagde til grund, at flyselskabets sikkerhedsforskrifter skal og bør følges og derfor var SAS i sin gode ret til at afvise passageren ved boarding og det efterfølgende krav om kompensation.

Er dine rettigheder blevet krænket?

Hvis du er blevet nægtet boarding og du mener at dine rettigheder er blevet krænket, skal du kontakte flyselskabet for en løsning af sagen. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra flyselskabet, kan du klage til de nationale myndigheder i det land, hvor hændelsen har fundet sted. Se mere på www.flypassager.dkHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Trackbacks & Pingbacks

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *