Pakkerejse-Ankenævnet har afgjort de første coronasager

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Pakkerejse-Ankenævnet har truffet afgørelse i de første 23 sager, hvor forbrugere selv har afbestilt eller fået afbrudt deres rejse som følge af covid-19. Sagerne handler blandt andet om, hvorvidt forbrugerne har ret til at få rejsens pris eller dele af den retur.

Covid-19 har ført til aflyste rejser verden over. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen informerer på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, uvildigt om regler og rettigheder på forbrugerområdet, herunder hvilken betydning Udenrigsministeriets rejsevejledninger og risikoen for coronasmitte har for forbrugere, der fx har købt pakkerejser.

Pakkerejse-Ankenævnet har afgjort de første 23 sager, hvor danske forbrugere har afbestilt eller fået afbrudt deres rejse som følge af covid-19.

De fleste af sagerne handler om rejser, som skulle være gennemført i dagene omkring 11. marts, hvor regeringen holdt pressemøde om nedlukningen af Danmark. Udenrigsministeriet opfordrede rejsende i udlandet til at komme hjem og offentliggjorde samtidig rejsevejledninger, der frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Det skete den 13. marts 2020 om eftermiddagen.

Sagerne fordeler sig på:

  • Sager, hvor forbrugerne var ude at rejse, da Udenrigsministeriet den 13. marts opfordrede rejsende i udlandet til at komme hjem med det samme.
  • Sager, hvor forbrugerne selv har afbestilt deres rejse som følge af risikoen for coronasmitte, regeringens nedlukning af landet og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Sager om skirejser, som forbrugerne skulle have været afsted på i begyndelsen af marts.
  • Sager om rejser, der ændrede karakter – en spansk fodboldkamp, der blev udskudt, samt et krydstogtskib, som måtte ændre rute bl.a. pga. Covid-19  

Afgørelserne baserer sig på de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag. Det betyder, at en afgørelse ikke nødvendigvis kan føres direkte over på andre sager. Derudover er hovedparten af afgørelserne truffet med dissens – det vil sige, at et mindretal i ankenævnet har været uenig i flertallets afgørelse. Generelt er der i afgørelserne lagt vægt på, hvad Udenrigsministeriet og regeringen havde meldt ud, da forbrugerne afbestilte/fik afbestilt/fik ændret deres rejse, og hvilke oplysninger om coronavirus der i øvrigt var tilgængelige på tidspunktet.

Eksempler på sager om hjemrejse

Sagerne vedrører forbrugere på rejser i USA, Spanien, Thailand, Vietnam og New Zealand. De måtte alle afkorte deres rejse som følge af Udenrigsministeriets opfordring den 13. marts til, at rejsende i udlandet kom hjem med det samme.

I en sag var forbrugerne i Vietnam, da Udenrigsministeriet opfordrede rejsende til at komme hjem fra udlandet. Pakkerejse-Ankenævnet har vurderet, at forbrugerne havde ret til at få tilbagebetalt hele betalingen for rejsen, fratrukket et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen allerede havde haft for dem. Blandt andet lagde ankenævnet vægt på, at forbrugerne mistede seks ud af rejsens 17 dage, og at usikkerheden i forbindelse med coronasituationen omkring opholdet og hjemrejseforholdene udgjorde en mangel, der påvirkede pakkerejsen væsentlig.

I anden sag valgte forbrugerne at fortsætte deres rejse i New Zealand på trods af Udenrigsministeriets opfordring til at komme hjem og rejsearrangørens gentagne anbefaling om at rejse hjem snarest muligt. Forbrugeren endte med at rejse hjem den 1. april – tre dage før den oprindelige hjemrejsedato. Forbrugerne krævede at få tilbagebetalt en del af rejsens pris og at få erstattet ekstra udgifter til hotelophold og nye hjemrejsebilletter. Pakkerejse-Ankenævnet vurderede imidlertid, at risikoen for den opståede situation påhvilede forbrugerne, som derfor alene havde krav på at få skatter og afgifter tilbage.

Eksempler på sager om afbestilling af rejser

I sagerne, hvor forbrugerne selv har afbestilt deres rejser, har Pakkerejse-Ankenævnet blandt andet lagt vægt på, hvad regeringen og Udenrigsministeriet havde meldt ud på tidspunktet for afbestillingen, og hvilke oplysninger om coronavirus der i øvrigt var tilgængelige i offentligheden, fx i medierne.

I en sag afbestilte forbrugerne den 13. marts om morgenen deres rejse til Madeira, som de skulle have været på sidst i marts. Senere samme dag frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Pakkerejse-Ankenævnet gav forbrugerne medhold i, at de havde ret til at få rejsens pris tilbagebetalt. I afgørelsen blev der blandt andet lagt vægt på Corona-situationen på afbestillingstidspunktet. Den blev vurderet ud fra de tilgængelige oplysninger i fx medierne og indholdet af statsministerens pressemøde om nedlukningen af Danmark. Pakkerejse-Ankenævnet vurderede, at der var tale om en situation, ”hvor det er almindelig sund fornuft, at rejsen ikke gennemføres”. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at Udenrigsministeriet senere samme dag frarådede rejser til hele verden, uden der var fremkommet oplysninger til offentligheden om nye hændelser.

I en anden sag skulle forbrugerne på bridge- og golfrejse til Italien midt i maj, men afbestilte godt en måned før afrejse. Ankenævnet gav ikke forbrugerne medhold, fordi Udenrigsministeriet på tidspunktet for afbestillingen ikke frarådede rejser til Cervia, Italien på rejsetidspunktet. Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at forbrugerne ikke på anden vis havde godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet. Nævnet vurderede heller ikke, at det havde betydning, at Udenrigsministeriet på et senere tidspunkt forlængede rejsevejledningen og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden til og med den 31. maj. Forbrugernes afbestilling af rejsen var derfor omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler, og forbrugerne havde ikke krav på at få tilbagebetalt det depositum, de allerede havde indbetalt for rejsen.

Eksempler på sager om skirejser

I begyndelsen af marts meddelte Udenrigsministeriet, at man frarådede alle ikke-nødvendige rejser til fire regioner i Italien. Ankenævnet har afgjort to sager, hvor forbrugerne skulle være rejst til et område, der lå tæt på de fire regioner, men afbestilte deres rejse.

I den ene sag fik forbrugerne medhold i, at de kunne få tilbagebetalt rejsens pris. Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at skiområdet Montgenevre i Frankrig, som forbrugerne skulle rejse til, var en del af et større skiområde, som var forbundet med seks andre skiområder, der alle lå i regionen Piemonte i Italien. Piemonte var en af de regioner, Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser til. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at skirejsen i udbudsmaterialet blev solgt med oplysning om skiområdet, Via Lattea, som lå i Piemonte.

I den anden sag fik forbrugerne ikke medhold i, at de havde krav på at få tilbagebetalt prisen på en skirejse til Canazei i Italien. Canazei ligger ikke i de fire regioner, som Udenrigsministeriet frarådede rejser til. Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at det område, forbrugerne skulle rejse til var et større skiområde, hvor blot en tredjedel af pisterne var beliggende i Veneto-regionen, hvortil rejser frarådedes. Forbrugerne havde dog fortsat adgang til ca. 800 km. pister i et område, som det ikke blev frarådet at rejse til.

Fodboldkamp blev udskudt

I en sag gav Pakkerejse-Ankenævnet forbrugeren medhold i, at forbrugeren havde ret til at hæve købet af en fodboldrejse til Spanien og få det indbetalte beløb retur. Forbrugeren havde købt en fodboldrejse, men kampen mellem FC Barcelona og Atlético Madrid blev udskudt på ubestemt tid på grund af Covid-19. Efter ankenævnets opfattelse var der tale om en væsentlig ændring af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, da kampen ikke kunne afholdes på det oprindeligt planlagte tidspunkt.

Er din rejse aflyst?

Er din egen rejse blevet aflyst som følge af corona? Læs mere på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Kilde: forbrug.dkHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *