Regional tilgang for rejsevejledningerne for Europa er nu trådt i kraft

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Der er derfor nu en regional tilgang til rejsevejledninger i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. 

Samtidig træder sundhedsmyndighedernes nye hovedanbefaling i kraft. Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

For de lande, som oplyser regionale testdata til ECDC, vil der kunne åbnes for rejser til lavrisiko-regioner i karantæne-lande. Der vil også kunne frarådes rejser til højrisiko-regioner i åbne lande. Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. I vurderingen af om et land eller region er åben eller i karantæne indgår desuden en række tekniske kriterier om testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed.

En nærmere beskrivelse af de danske rejserestriktioner for EU- og Schengenlandene samt UK, herunder uddybning af de tekniske detaljer, kan findes i dette faktaark.

Denne nye opdatering betyder følgende ændringer i rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien:

Overblik over ændringer i rejsevejledninger pr 11-12-2020

Se et samlet kort over hhv. åbne og lukkede lande og regioner i EU og Schengenlandene samt Storbritannien.

For nogle lande frarådes alle ikke-nødvendige rejser på grund af både for høje smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Det gælder: Estland, Finland, Irland, Island, Letland, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Tyskland og Ungarn.

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande. Erhvervsrejsende bør dog altid undersøge, om landet har indrejserestriktioner over for erhvervsrejsende på den relevante ambassades hjemmeside.

En ny generel sundhedsanbefaling indføres. I dag ændres anbefalingen om selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et orange land eller region. I stedet anbefales selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Isolationen kan brydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark. I praksis vil der således fremover blive tale om selvisolation i fem dage fremfor – som nu – i 14 dage. Den nye sundhedsanbefaling gælder både nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Sundhedsmyndighederne anbefaler en PCR-test ved hjemkomst fra et land eller region, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Erhvervsrejsende med fast bopæl i Danmark, som kommer tilbage til Danmark fra karantæne-lande eller højrisiko-regioner, er undtaget fra hovedanbefalingen. I stedet anbefales erhvervsrejsende at tage en test umiddelbart ved hjemkomst samt lade sig teste igen fire dage efter hjemkomst og til at gå i selvisolation. Test umiddelbart efter hjemkomst kan være PCR-test eller kviktest (antigen). Kviktest kan anvendes, hvis det er vigtigt for den rejsende at vende hurtigt tilbage til sin arbejdsplads.

Læs mere her.Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *