Emirates opretter fond på 1,35 milliarder til udvikling af fremtidens bæredygtige flytransport

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Investeringen i fonden løber over 3 år og vil fokusere på udvikling af avancerede brændstof- og energiteknologier, der kan reducere miljøpåvirkningen fra fossile brændstoffer i luftfarten.

Emirates, verdens største internationale luftfartsselskab, har i dag lanceret en ny fond med en kapital på 200 millioner USD, svarende til cirka 1,35 milliarder DKK. Fonden skal finansiere forsknings- og udviklingsprojekter, der fokuserer på at nedbringe miljøpåvirkningen forårsaget af fossile brændstoffer i kommerciel luftfart.

Fonden er den største enkeltstående investering af sin art foretaget af noget luftfartsselskab, og midlerne investeres over en treårig periode. I forbindelse med investeringen vil Emirates indgå partnerskaber med ledende organisationer, der arbejder på løsninger inden for avancerede brændstof- og energiteknologier.

Vi afsætter 200 millioner dollars til at investere i avancerede brændstof- og energiløsninger til luftfarten, hvilket er dér, hvor luftfartsskaberne i øjeblikket står over for den største hindring i forhold til at reducere vores miljøpåvirkning. Vi har set nærmere på realiteterne, vi står over for inden for kommerciel fly- og motorteknologi, forsyningskæden for brændstof samt lovgivning og miljøkrav inden for vores erhverv, og det står klart, at med de nuværende løsninger, der er tilgængelige for luftfarten med hensyn til emissionsreduktion, vil vores industri ikke være i stand til at nå netto-nul-målet inden den aftalte deadline.

Vi mener, at vores branche har brug for bedre løsninger, og det er derfor, vi søger at samarbejde med førende organisationer om forskning og udvikling. Vores mål er at bidrage målrettet til praktiske løsninger for den kommercielle luftfarts langsigtede bæredygtighed.

Indtil der kan findes levedygtige løsninger, vil Emirates fortsætte med at implementere miljømæssigt ansvarlige arbejdsmetoder i hele vores virksomhed, herunder brug af SAF (Sustainable Aviation Fuel, red.), hvor det er muligt samt at sikre en effektiv drift af vores fly og tilføje nye, moderne fly til flåden. Vores fond på 200 millioner USD er øremærket til forskning og udvikling, ikke til driftsomkostninger såsom køb af SAF eller CO2-kompensation for at sætte ‘flueben’ i diverse bokse – den slags er aktiviteter, vi betragter som business-as-usual.

Tim Clark, Præsident, Emirates.

Emirates’ Environmental Sustainability Executive Steering Group vil føre tilsyn med udbetalinger fra fonden – støttet af tekniske eksperter.

Strategi for minimering af emissioner

Emirates’ mangeårige miljøpolitik og -strategi fokuserer sine aktiviteter på 3 områder: reduktion af emissioner, ansvarligt forbrug, beskyttelse af dyreliv og levesteder.

I januar gennemførte Emirates den første 100 procent SAF-drevne demonstrationsflyvning med stor succes i samarbejde med Boeing og GE. Siden Emirates’ første flyvning drevet af SAF i 2017, fortsætter luftfartsselskabet nu med at undersøge mulighederne for at benytte SAF andre steder i sit rutenet.

Biobaseret SAF, der i øjeblikket er den eneste type kommercielt tilgængeligt SAF, er dog kun tilgængeligt i yderst begrænsede mængder. IATA vurderer, at hele verdens årlige forsyning af SAF dækker mindre end 0,1 % af luftfartsskabernes behov.

Emirates deltager i en række fora, samarbejder og arbejdsgrupper inden for luftfartsindustrien med fokus på bæredygtigt flybrændstof. I de seneste måneder har luftfartsselskabet bidraget til udviklingen af UAE’s power-to-liquid (PtL) fuels roadmap, der blev lanceret i juli 2022 i fællesskab med Ministeriet for Energi og Infrastruktur og World Economic Forum. Derudover har de bidraget til UAE’s National Sustainable Aviation Fuel Roadmap, som blev lanceret i januar 2023 ligeledes af Ministeriet for Energi og Infrastruktur.

Emirates investerer løbende i at have en ny og moderne flåde af fly, og den strategi er fortsat Emirates’ stærkeste kort i forhold til at reducere flyselskabets emissioner. Emirates har pt. bestilt 200 af de nyeste Airbus og Boeing wide-body fly – inklusive A350 og 777X.

Flyselskabet har et omfattende program for effektivisering af brændstofforbrug, der aktivt undersøger og implementerer metoder og rutiner til at reducere unødvendig brændstofafbrænding og emissioner, hvor end det er operationelt muligt. Nogle af programmets vigtigste initiativer omfatter:

  • Driften af “flex tracks” eller fleksible ruter, hvor Emirates samarbejder med luftfartsmyndighederne om at lægge den mest effektive flyverute for hver flyvning ved at udnytte naturlig medvind og undgå modvind og vejrsystemer. Disse bestræbelser har været i gang siden 2003, og Emirates har også arbejdet sammen med IATA for at udvide routingsystemet til hele verden som en standarddriftsprocedure, hvor det er muligt.
  • Introduktion af brændstofeffektive rutiner, mens flyet er på jorden. Det gælder fx. brug af ekstern elforsyning i stedet for flyets Auxiliary Power Unit (APU) og slukning af en eller to motorer, mens flyet taxierer ind efter landing.

Emirates investerer også i initiativer til vedvarende energi, herunder installation af solpaneler til at drive flere af luftfartsselskabets bygninger i Dubai, og brugen af elektriske køretøjer både på air- og landside.

Læs mere om Emirates’ mange miljøtiltag her

Foto Emirates / PRHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *