Breaking: SAS søger nu konkursbeskyttelse

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

SAS indleder domstolsovervåget proces i USA ved at ansøge om en chapter 11-procedure for at implementere elementer i SAS FORWARD-planen  -vil fortsætte med at betjene sine kunder gennem processen

SAS AB (“SAS”) meddeler, at Selskabet tager det næste skridt i den omfattende transformationsplan SAS FORWARD. For at fortsætte implementeringen af vigtige elementer i planen har SAS og visse af dets datterselskaber frivilligt ansøgt om at gennemgå en chapter 11-procedure i USA, der er en juridisk proces for finansiel omstrukturering udført under overvågning af en amerikansk føderal domstol. SAS’ drift og trafikplan er upåvirket af chapter 11-ansøgningen, og SAS vil fortsat betjene sine kunder som normalt, selvom strejken blandt SAS Scandinavias pilotfagforeninger vil påvirke trafikplan. Selskabet forventer at opfylde sine fremadrettede forretningsforpligtelser på kort sigt. SAS havde pr. den 30. juni 2022 likvide beholdninger på SEK 7,8 milliarder. Strejken har en negativ indvirkning på virksomhedens likviditet og balance, og hvis den forlænges, kan en sådan påvirkning blive væsentlig. SAS er i vel-fremskredne drøftelser med en række potentielle långivere med hensyn til at opnå yderligere såkaldt ”debtor-in-possession”-finansiering (“DIP-finansiering”) på op mod USD 700 millioner (svarende til ca. SEK 7,0 milliarder), til at supportere Selskabets drift gennem denne domstolsovervågede proces. DIP-finansiering er en specialiseret type mellemfinansiering (på engelsk: ”bridge financing”) til virksomheder, som omstruktureres gennem en chapter 11-proces.

SAS og visse af dets datterselskaber indgav i dag frivillige ansøgninger (på engelsk: ”petitions”) i henhold til chapter 11 under U.S. Bankruptcy Code ved den amerikanske konkursdomstol for New Yorks sydlige distrikt i USA. Formålet med ansøgningen er at fremskynde transformationen af SAS ved at implementere vigtige elementer i SAS FORWARD-planen. Disse trin er i overensstemmelse med SAS’ meddelelse den 31. maj 2022 om at SAS FORWARD involverer komplekse forhandlinger med flere parter, og at virksomheden muligvis vil forsøge at anvende en eller flere retslige omstruktureringsprocedurer designet til at bistå med håndteringen af SAS’ økonomiske vanskeligheder og hjælpe med at fremskynde implementeringen af SAS FORWARD.

Chapter 11 er en veletableret og fleksibel juridisk procedure for omstrukturering af virksomheder med aktiviteter i flere jurisdiktioner, og den har været anvendt af en række store, internationale luftfartsselskaber til omstruktureringer. Gennem denne proces har SAS til hensigt at indgå aftaler med vigtige interessenter, omstrukturere virksomhedens gældsforpligtelser, omkonfigurere Selskabets flyflåde og komme igennem med en betydelig kapitaltilførsel. SAS forventer at afslutte sin domstolsovervågede proces i USA om 9-12 måneder.

“Vi har arbejdet tæt sammen med SAS’ ledelse for at drive SAS FORWARD fremad. Som del af denne proces har SAS også forberedt sig på muligheden for at bruge retslige omstruktureringsprocedurer for at adressere Selskabets økonomiske situation. Den igangværende strejke udgør en væsentlig udfordring i forhold til at lykkes med vores transformation. I den forbindelse har bestyrelsen konkluderet, at juridiske redskaber er nødvendige for at gøre fremskridt i vores igangværende forhandlinger med vigtige interessenter, og i sidste ende at lykkes med at gøre SAS til en konkurrencedygtig og finansielt stærk virksomhed. Den proces, vi har påbegyndt, vil gøre det muligt for SAS at fortsætte vores mere end 75-årige arv som værende en integreret del af skandinavisk infrastruktur og samfund. Vi er overbeviste om, at de handlinger, vi foretager, vil styrke SAS’ evne til at udnytte de betydelige muligheder forude, efterhånden som industrien fortsætter med at komme sig oven på pandemien,” udtaler Carsten Dilling, formand for bestyrelsen i SAS.

Anko van der Werff, administrerende direktør i SAS, udtaler: “I løbet af de sidste mange måneder har vi arbejdet hårdt på at forbedre vores omkostningsstruktur og forbedre vores balance. Vi gør fremskridt, men der er stadig meget arbejde foran os, og den igangværende strejke har gjort en allerede udfordrende situation endnu hårdere. Chapter 11-processen giver os juridiske redskaber til at fremskynde vores transformation, samtidig med at vi kan fortsætte med at drive forretningen som normalt. Vi vil fortsætte med at bygge det rutenetværk, samt de produkter og services, som vores kunder forventer, og det vil vi fortsætte med i hele denne proces og efterpå. Jeg er overbevist om, at denne proces vil gøre os i stand til at blive et endnu bedre luftfartsselskab for vores kunder og en stærkere forretningspartner i de kommende år. At blive et mere konkurrencedygtigt luftfartsselskab vil kræve en indsats fra hele teamet og byrdefordeling mellem alle interessenter. Vi opfordrer SAS Scandinavias pilotfagforeninger til at afslutte deres strejke og deltage konstruktivt som en del af denne proces.”

Styrkelse af SAS’ evne til at levere på SAS FORWARD
 

SAS FORWARD blev lanceret for at sikre SAS’ langsigtede konkurrenceevne i den globale luftfartsindustri gennem en fuldstændig transformation af virksomhedens forretning. Planen sigter mod at styrke SAS’ finansielle balance, samt at opnå en bæredygtig omkostningsstruktur med en reduktion af årlige omkostninger på ca. SEK 7,5 milliarder. Planen omfatter også at rejse mindst SEK 9,5 milliarder i ny egenkapital, samt at reducere eller konvertere mere end SEK 20 milliarder gæld til aktiekapital (hvoraf størstedelen er gæld på balancen), inklusive statslige hybridobligationer, kommercielle hybridobligationer, schweiziske obligationer, terminslån fra stater, leasingforpligtelser på fly og vedligeholdelseskontraktforpligtelser og andre udestående kontraktforpligtelser.

SAS har gjort fremskridt i disse bestræbelser, ved identificering af langt størstedelen af de SEK 7,5 milliarder i reducerede årlige omkostninger, fortsat investering i sin digitale formåen og bæredygtighedsindsats, samt modtaget støtte fra den svenske, danske og norske regering. Selskabet har også mødtes med potentielle investorer og engageret sig aktivt med flere interessenter for at forbedre sin overordnede finansielle position. Chapter 11-processen har til hensigt at fremskynde transformationsprocessen.

Reducering eller konvertering af statsejet gæld er betinget af godkendelse af henholdsvis EU-kommissionen og EFTA-tilsynsmyndigheden i henhold til gældende statsstøtteregler. Som tidligere meddelt forventes en stor del af den nye egenkapital at blive tilført fra nye investorer. De påtænkte reduktioner eller konverteringer af gæld til egenkapital og udstedelse af nye aktier forventes at resultere i en væsentlig udvanding for eksisterende aktionærer. Enhver udstedelse af nye aktier vil være betinget af godkendelse ved generalforsamlingen såvel som myndighedsgodkendelser.

Forretningsdrift upåvirket – fortsat betjening af kunder
 

SAS’ drift og trafikprogram er upåvirket af chapter 11-ansøgningen, og dets bestyrelse og ledelse er fortsat ansvarlige for Selskabets anliggender. SAS’ bookinger, kundeservice, SAS EuroBonus og alle andre kundeservices og-systemer fortsætter som normalt. Strejken foretaget af SAS Scandinavias pilotfagforeninger vil, uafhængigt af chapter 11-processen, påvirke trafikprogrammet.

SAS vil fortsat udstede billetrefunderinger og honorere vouchers og betalinger eller kreditter forbundet med bagage- eller servicekrav i overensstemmelse med dets nuværende politikker.

Opfyldelse af forretningsforpligtelser
 

SAS’ vurdering er, at Selskabet har tilstrækkelig likviditet, inklusiv SEK 7,8 milliarder i likvide beholdninger pr. den 30. juni 2022, til at opfylde sine forretningsforpligtelser på kort sigt. Strejken har en negativ indvirkning på virksomhedens likviditet og balance, og hvis den forlænges, kan en sådan påvirkning blive væsentlig. For at sikre, at Selskabet har tilstrækkelige midler til at fuldføre sin omstrukturering, er Selskabet i vel-fremskredne diskussioner med en række potentielle långivere med hensyn til at opnå yderligere DIP-finansiering for op mod ca. SEK 7,0 mia., til at understøttet Selskabets drift. DIP-finansiering er en specialiseret type mellemfinansiering (på engelsk: ”bridge financing”) til virksomheder, der omstrukturerer gennem en chapter 11-proces, med forbehold for visse betingelser for at få adgang til alle sådanne forpligtelser.

Som det er sædvanligt i chapter 11-procedurer, har Selskabet indgivet en række rutinebegæringer (på engelsk: ”motions”), i henhold til hvilke Selskabet søger rettens tilladelse til at fortsætte med at drive sine forretningsaktiviteter under den domstolsovervågede proces, herunder fortsat udbetaling af løn til medarbejdere samt personalegoder, uden afbrydelser. Som en del af disse begæringer har Selskabet anmodet om bemyndigelse fra domstolen til forsat at honorere sine kundeprogrammer som led i den ordinære drift. SAS har også anmodet om bemyndigelse til at honorere forskellige forudgående forpligtelser (på engelsk: ”prepetition obligations”), i forhold til visse af dets centrale rejsebureaupartnere, distributører og leverandører fra før ansøgningsdatoen. Selskabet vil betale distributører og leverandører fuldt ud under normale vilkår for varer og tjenester, som leveres på eller efter ansøgningsdatoen.

Selskabet forventer, at disse begæringer vil blive fremlagt ved en “førstedags-høring” (på engelsk: “First Day hearing”), som forventes afholdt i de kommende dage. SAS forventer at modtage rettens godkendelse af alle sine anmodninger.

Oplysninger om chapter 11-processen samt yderligere information
 

Chapter 11-omstruktureringsprocessen i USA er anderledes end en konkurs- eller administrationsprocedure i andre dele af verden. Processen giver Selskabet tid og fleksibilitet til at omorganisere sin kapitalstruktur, sænke sine omkostninger og gennemføre en finansiel rekonstruktion, under tilsyn af det amerikanske retssystem. Bestyrelsen og ledelsen fortsætter med at drive virksomheden, og omstruktureringsprocessen overvåges af en amerikansk føderal domstol. Mange virksomheder, herunder en række store, internationale flyselskaber med hovedsæde uden for USA, har anvendt chapter 11-processen til at reorganisere deres finansielle forpligtelser og fortsætte som stærkere organisationer.

Foto: BongoPlanesHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *