Emirates og Etihad Airways slutter sig til UAE-baseret forskningskonsortium for vedvarende flybrændstoffer

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Otte partnere indenfor luftfartsindustrien går sammen om et nyt samarbejde, Air-CRAFT, for at opskalere produktionen af bæredygtige flybrændstofteknologier inklusiv SAF. Formålet er at opnå net-zero inden 2050. 

På den tredje ICAO-konference om luftfart og alternative brændstoffer (CAAF/3) i Dubai, annoncerede otte aktører i luftfarts-, energi-, forsknings- og brændstofbranchen, at de sammen træder ind i samarbejdet Air-CRAFT – et UAE-baseret forskningskonsortium fokuseret på at udvikle, producere og opskalere bæredygtige flybrændstofteknologier inklusiv SAF. 

De otte partnere bag samarbejdet er ADNOC, Boeing, Emirates, ENOC Group, Etihad, Honeywell, Khalifa University og Masdar. Samarbejdet er det første af sin slags og samler interessenter på tværs af værdikæden med både industripolitiske beslutningstagere, luftfartsregulatorer, brændstofproducenter, forskere, fly- og kraftværksproducenter samt luftfartsselskaber. 

Air-CRAFT understøtter UAE’s nationale SAF-plan og den kommercielle luftfartsindustris mål om at opnå net-zero på emissioner i 2050. Konsortiet har hjemme i De Forenede Arabiske Emirater, men byder gerne velkommen til yderligere relevante internationale interessenter.

Præsenteres forud for COP28 i Dubai

Air-CRAFT blev præsenteret den. 20. november, kort før det forestående klimatopmøde, COP28, der afholdes i Dubai fra 30. november til 12. december 2023 med UAE som vært. 

Her præsenterede partnerne mulige forskningsemner under Air-CRAFT-samarbejdet, der omfatter miljøkonsekvensvurderinger, råmateriale- og procesoptimering og teknoøkonomiske vurderinger. Her ønsker Air-CRAFT at etablere forbindelser med andre relevante forskningsinstitutioner i UAE og internationalt. Den amerikanske regering støtter, at Air-CRAFT bliver knyttet til den mellemstatslige aftale mellem USA og UAE kaldet ‘Partnership to Accelerate Transition to Clean Energy’ (PACE).

Konsortiets partnere samarbejder om at levere markedsefterspørgsel, ekspertise og teknologi for at støtte forskning i produktionen af alternative brændstoffer til luftfartssektoren. En åben invitation er udsendt til interesserede parter i UAE og internationalt for at tilslutte sig konsortiet omkring Air-CRAFT, hvor der allerede er aktuelle dialoger med flere strategisk vigtige globale aktører. 

Fem principper skal drive udviklingen

UAE var det første land i Golfregionen til at underskrive Paris-aftalen og det første land i Mellemøsten og Nordafrika, der forpligtede sig til at nå net-zero på emissioner inden 2050. 

Den bedste mulighed for at reducere CO2-udledning fra luftfartsindustrien er at anvende SAF (Sustainable Airline Fuel). Især i forhold til langdistanceflyvninger forventes ingen anden teknologiplatform at bidrage signifikant til målet om kulstofneutralitet inden for de næste tre årtier, primært på grund af omkostninger, tekniske eller regulatoriske barrierer.

SAF er pt. kun tilgængelig i begrænsende mængder. Derfor skal der opskaleres hurtigt for at kunne nedbringe CO2-udledningen i luftfartssektoren inden 2050.

De Forenede Arabiske Emiraters ministerium for energi og infrastruktur har offentliggjort en national SAF-køreplan, der indeholder fem principper, der skal guide industrien til at fremskynde sektorens decarbonisering og gøre den til et regionalt knudepunkt for alternative flybrændstoffer.

De fem principper er:

  1. Sætte et mål om 700 millioner liter SAF inden 2030
  2. Fremskynde SAF-teknologiimplementering og innovation
  3. Udvikle det nationale reguleringsmiljø for SAF
  4. Opbygge lokal kapacitet 
  5. Ledende internationalt samarbejde

Læs den fulde (engelske) pressemeddelelse

Foto: Emirates / PR & Etihad Airways / PR
Kilde: PressemeddelserHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *