Hver femte turist har taget hensyn til miljø og bæredygtighed

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

21 pct. af turisterne tog hensyn til bæredygtighed og miljø, da de planlagde deres seneste ferie. Og endnu flere har intentioner om at gøre det.

En ny analyse fra VisitDenmark viser, at turister prioriterer bæredygtighed. Derfor skal dansk turisme gøre det nemt for turisterne at træffe bæredygtige og grønne valg.

Miljø og bæredygtighed er kommet højt på dagsordenen – også blandt turisterne. Nu kan vi se, at der ikke kun er tale om intentioner, men at der er en gruppe af turister på vores nærmarkeder, som rent faktisk sætter handling bag ordene og træffer bæredygtige og miljøvenlige valg.

Anders Rosbo, kommunikationschef VisitDenmark

Analysen er baseret på over 5.300 interviews med borgere på dansk turismes fire store nærmarkeder Tyskland, Holland, Sverige og Norge. 

Ifølge undersøgelsen siger 21 pct. af turisterne på tværs af de fire lande, at de har taget bæredygtige eller miljørigtige hensyn i planlægningen af deres seneste ferie. 

Tyskland er det land, hvor flest har taget bæredygtige og miljøvenlige hensyn, nemlig 23 pct. Det svarer til omkring 15 millioner tyskere. Sverige og Holland ligger på samme niveau som Tyskland med 22 pct. af befolkningen, mens Norge ligger lidt lavere med 15 pct. 

Gør det nemt for turisterne 

Analysen viser også, at endnu flere turister har intentioner om rejse bæredygtigt. På tværs af de fire nærmarkeder drejer det sig om 34 pct. af turisterne, svarende til omkring 44 mio. turister fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge. Igen er andelen størst blandt tyskerne. 

Det viser, at rigtig mange turister er stærkt optagede af bæredygtighed, men en stor del af dem får ikke udlevet deres grønne og bæredygtige ambitioner. Det skal vi hjælpe dem med. Vi skal inspirere og gøre det nemt for turisterne til at træffe grønne og bæredygtige valg. 

Anders Rosbo, kommunikationschef VisitDenmark

Certificeringer er en måde at gøre det nemt for turisterne. Og ifølge undersøgelsen er det også noget, som turisterne pejler efter. Omkring 2 ud af 3 af de grønne idealister overvejer at rejse til en miljøcertificeret destination, mens lidt færre overvejer et certificeret overnatningssted på ferien. 

Danmark kan blive fravalgt 

Der er stor forskel på, hvad turisterne forstår ved bæredygtig adfærd på ferien. 

For nogle er bæredygtighed og økologi tæt forbundet, for andre hænger bæredygtighed sammen med adgang til fri natur, mens det for andre igen handler om at bidrage positivt til det lokalområde, de besøger. Miljøbeskyttelse (fx affaldssortering og CO2 reduktioner) er dog en fællesnævner, som hyppigt går igen – også fra marked til marked. 

Analysen viser dog, at bæredygtighed og miljø ikke er et rejsemotiv i sig selv. 

Også de mere miljøbevidste turister tager på ferie for at slappe af og lade op. Men de forventer i stigende grad, at bæredygtighed og miljøhensyn er tænkt ind på rejsen. Derfor skal dansk turisme prioritere at arbejde med bæredygtighed. Ellers kan det ende med, at Danmark bliver fravalgt af en stor gruppe turister. 
 

Anders Rosbo, kommunikationschef VisitDenmark

Udvalgte resultater fra undersøgelsen  

  • I gennemsnit har 21 pct. af turisterne fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge taget bæredygtige eller miljøvenlige hensyn i planlægningen af deres seneste rejse (destination, transportform, indkvartering, forbrug mv.). 
  • I gennemsnit er 34 pct. af turisterne fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge ”grønne idealister” – det vil sige, at de forventer, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn i høj grad eller meget høj grad vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet (destination, transportform, indkvartering, forbrug mv.). 
  • I Tyskland og Sverige er der en overvægt at kvinder blandt de grønne idealister, mens der er lige mange mænd og kvinder blandt de grønne idealister i Norge og Holland. 
  • På tværs af de fire markeder er der lidt flere unge mellem 18 og 34 år, der er ”grønne idealister”. I Holland er forskellene mellem aldersgrupperne dog meget små. 
  • 66 pct. af de grønne idealister opfatter Danmark som et attraktivt rejsemål, og 63 pct. opfatter Danmark som en miljøvenlig feriedestination. Det placerer Danmark som nr. 3 i Nordeuropa efter Norge og Sverige på begge parametre. 
  • Der er flere grønne idealister, som opfatter Danmark som attraktiv og miljøvenlig end i befolkningerne generelt på de fire markeder. 

Forsidefoto: VisitDenmark. ©Daniel-VilladsenHusk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *