EU domstolen giver flypassagerer ret til kompensation ved “vild strejke”

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

En ny afgørelse fra EU domstolen betyder, at flypassagerer har ret til kompensation, hvis der hos flypersonalet pludselig opstår “vild strejke” som følge af f.eks. omstruktureringer og forøget sygefravær. Dette er godt nyt for flypassagererne ifølge en jurist med speciale i flypassagerers rettigheder.

EU domstolen i Luxembourg har i en nylig dom afgjort, at det skal være muligt for flypassagerer at få kompensation som følge af forsinkelser og aflysninger, hvis det skyldes en pludseligt opstået “vild strejke” hos flyselskabets personale.

Dommen omhandler flyselskabet TUIfly og en gruppe af flypassagerer (sagsøgerne), der havde bestilt billetter ved TUIfly til nogle flyafgange, som skulle gennemføres af det pågældende luftfartsselskab mellem den 3. og den 8. oktober 2016. Samtlige flyafgange blev enten aflyst eller forsinket med tre timer eller mere i forhold til ankomsttidspunktet på grund af et ualmindelig højt fravær blandt TUIflys personale, der blev begrundet med sygdom, efter at luftfartsselskabets ledelse den 30. september 2016 meddelte sin medarbejderstab virksomhedens omstruktureringsplaner.

Mens fraværsandelen på grund af sygdom blandt TUIflys personale sædvanligvis udgjorde omkring 10% af medarbejderstaben, steg den pågældende andel mellem den 1. oktober 2016 og den 10. oktober 2016 væsentligt fra 34% til 89% for så vidt angår cockpitpersonalet og fra 24% til 62% for kabinepersonalet. Som konsekvens heraf aflyste TUIfly sin oprindelige afgangsplan for sine flyafgange fuldstændigt og foretog subcharter hos andre luftfartsselskaber og kaldte medarbejdere, som var på ferie, tilbage. På grund af det høje fravær blandt dets personale blev 24 flyafgange imidlertid gennemført med lange forsinkelser den 3. oktober 2016.

Den 4. oktober 2016 blev 29 flyafgange ligeledes gennemført med lange forsinkelser, og syv afgange blev aflyst. Fra den 5. oktober 2016 blev store dele af flyafgangene aflyst. Den 7. og den 8. oktober 2016 blev samtlige flyafgange fra Tyskland aflyst af TUIfly. Om aftenen den 7. oktober 2016 informerede TUIflys ledelse sine medarbejdere om, at der var blevet indgået en aftale med sidstnævntes repræsentanter. Det høje fravær omtales i dommen som ”en vild strejke”.

Sagsøgerne rejste sagen mod TUIfly med krav om kompensation jf. EU forordning 261/2004, men TUIfly afviste sagen med den begrundelse, at strejker udgør en ekstraordinær omstændighed, som netop ifølge EU forordningen fritager flyselskabet for at udbetale kompensation.

Dommere fra byretten både i Hannover og Düsseldorf anmodede EU domstolen om at afgøre, hvorvidt en sådan industriel strejke som den pågældende hos TUIfly, kunne anses for at være ekstraordinær. EU domstolen udtaler i den forbindelse (uddrag fra domsreferatet):

I den foreliggende sag fremgår det af de for Domstolen fremlagte sagsakter, at den »vilde strejke« blandt det pågældende luftfartsselskabs personale skyldtes luftfartsselskabets uventede meddelelse om en omstrukturering af virksomheden. Denne meddelelse førte til, at flypersonalets fravær igennem omtrent en uge var særdeles højt efter en opfordring, som ikke kom fra virksomhedens medarbejderrepræsentanter, men spontant på medarbejdernes eget initiativ, idet de sygemeldte sig. (Præmis 38)  

At skelne mellem de strejker, som på grundlag af gældende national lovgivning er lovlige, og de, der ikke er lovlige, for at afgøre, om de kan betegnes som »usædvanlige omstændigheder« i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004, ville faktisk medføre, at passagernes ret til kompensation ville afhænge af social- og arbejdsmarkedslovgivningen i hver enkelt medlemsstat, hvorved målene med første og fjerde betragtning til forordning nr. 261/2004 om at sikre et højt beskyttelsesniveau for passagererne såvel som ens betingelser for luftfartsselskabers udøvelse af deres aktiviteter inden for Unionens område ville blive bragt i fare. (Præmis 48)

EU domstolens afgørelse er juridisk bindende og forventes at danne præcedens for lignende sager fremover.

Lene Marie Seitzberg, jurist med speciale i flypassagerers rettigheder, siger:

Denne afgørelse er godt nyt for passagererne og skidt nyt for flyselskaberne. Afgørelsen er den seneste i en lang række af sager, der bekræfter at flyselskabet er forpligtet til at betale kompensation på op til 4500 kroner til passagerer, der i sidste øjeblik oplever forstyrrelser i form af forsinkelser eller aflysninger på deres planlagte rejse. Med EU forordning 261/2004 er det målet, at passagererne netop opnår en høj grad af beskyttelse og det kan derfor ikke være meningen, at flyselskaberne gang på gang afviger og forsøger at snige sig udenom.

Afgørelsen er særligt relevant i Danmark, som måske inden for den kommende tid står over for både strejker og lockouts. Her kan flytrafikken også blive påvirket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *