UNESCO’s danske verdensarv

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

7 danske attraktioner er med på UNESCO’s verdensarvsliste. Måske skulle du besøge nogle af disse, hvis du vælger at holde sommerferie i Danmark?

UNESCO’s verdensarvsliste omfatter steder, byer, monumenter, bygninger og lignende, som alle er blevet erklæret bevaringsværdige under det internationale verdensarvsprogram. Dette bliver administreret af UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. . Programmets mål er at optegne, benævne og beskytte steder, som har en helt særlig og enestående betydning. Det kan både være naturområder og kulturskabte værdier, der betragtes som menneskehedens fælles arvegods.

Så vil du lære lidt om Danmarks historie, have spændende kulturoplevelser eller opleve naturområder ud over det sædvanlige, så skal du måske lægge et besøg forbi et eller flere af disse UNESCO steder:

  • Nationalpark Vadehavet
  • Stevns Klint
  • Kronborg Slot
  • Roskilde Domkirke
  • Jelling Monumenterne
  • Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
  • Christiansfeld

I sommeren 2020 forventes antallet af besøgende at blive væsentligt mindre end beskrevet nedenfor. Desuden kan aktiviteter, teaterforestillinger og rundvisninger være indstillet.

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har status som vildt- og naturreservat. Vadehavet blev i 2010 Danmarks største Nationalpark og kom i 2014 kom på UNESCOs verdensarvsliste.

Tidevandet gør indtryk, når det to gange dagligt flytter en milliard tons vand frem og tilbage. Vadehavet er det blanke, stille vand og samtidig det stormende hav på ydersiden af diget. Vadehavet sprudler af liv – i luften, i det lave vand, under og på vadens overflade. Intet andet sted i Danmark møder man så mange fugle i træktiden, forår såvel som efterår – i alt mellem 10-12 millioner. I yngletiden skal man optræde varsomt, da der er fuglereder de mærkligste steder.

Vadehavets varme og lave vand er samtidig vækstområde for mange af vore vigtigste fiskearter ligesom vadehavet i dag har Danmarks største bestand af spættet sæl.

Stevns Klint

Set fra vandsiden rejser den godt 20 km. lange stejle klint sig som et massivt forbjerg. Nærmer du dig derimod fra landsiden, så vær beredt på en overraskelse når det ellers flade Stevns brat afsluttes af den dybe klint. Fra toppen af klinten har man en flot udsig over indsejlingen til Øresund og på klare dage kan man se Sverige, København, Øresundsbroen og Møn. 

Stevns klint består af kridt og kalk som blev dannet for 65 milioner år siden, da Danmark endnu var dækket af hav. Nederst i klinten findes skrivekridtet, som består af skaller fra mikroskopiske alger. I skrivekridtet er der fossiler fra dyr, der levede på havets bund – søpindsvin, muslinger og mange andre. Øverst i klinten findes kalk dannet af bryozoer med tydelige, bølgende flintbånd. Bryozokalken (også kendt som Limsten) er en hård kalksten, som har været brugt til bygningsten.

Stevns Klint. Foto: mvdsande (pixabay.com)

Kronborg Slot

Kronborg Slot er verdenskendt som Hamlets og Shakespeares slot. Det er et af Nordeuropas fineste renæssanceslotte. Hver sommer i august kan man opleve Shakespeare Festival med internationale Hamlet forestillinger i slotsgården, og i sommer månederne juni, juli, august bliver historien helt levende for slottets gæster med totalteatret Hamlet Live.

Slottets historie går helt tilbage til 1420, hvor Erik af Pommern opførte fæstningen Krogen, for at kunne kontrollere indsejlingen til Øresund og opkræve den indbringende sundstold. Sundtolden havde stor betydning for Helsingør i mere end 400 år, og gjorde byen kendt ude i den store verden.

Frederik 2. opførte i perioden 1574 – 85 det prægtige renæssanceslot vi i dag kender, som et symbol på rigdom og magt. Det vides ikke med sikkerhed om Shakespeare nogensinde besøgte Helsingør, men han har helt sikkert hørt rygterne om Kronborg.

Kronborg blev hærget af en voldsom brand i 1629, som kun slotskirken overlevede. Christian 4. genopbyggede slottet med omfattende nye udsmykninger i barokstil, men i 1658 blev Kronborg atter ramt af ulykke da svenskerne bombarderede og indtog slottet og tog mange kostbare kunstskatte som krigsbytte.

I 1690 blev Kronborg forstærket som fæstning af Christian 5. Derefter blev slottet stort set ikke beboet af de kongelige. Fra 1785 frem til 1923 blev slottet brugt af militæret, og først derefter gennemgribende restaureret og ført tilbage til Frederik 2.s og Christian 4.s storhedstid. Kronborg blev i år 2000 optaget på Unescos verdensarv liste, og i dag er livet vendt tilbage til slottet med 250.000 gæster årligt.

Kronborg Slot. Foto: Pxhere

Roskilde Domkirke

Den pragtfulde røde teglstenskatedral med de slanke spir anses for et at Danmarks vigtigste bygningsmonumenter. Siden 1995 har Roskilde Domkirke været på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

I over 1000 år har der stået en kirke her, så en rundtur i Roskilde Domkirke er samtidig en rundtur gennem Danmarks historie. Den nuværende kirke blev påbegyndt af biskop Absalon, Københavns grundlægger, i 1270’erne. Siden er kirken blevet udvidet og ombygget med kapeller i flere forskellige stilarter.

Siden begyndelsen af 1400 tallet har Domkirken været den danske kongeslægts foretrukne gravkirke. Efter reformationen er alle danske konger bisat her. 

Jelling Monumenterne

Jelling besøges hvert år af mere end 150.000 turister. Og det er ikke uden grund. Jelling har nemlig Europas fornemste monumenter fra vikingetiden, der i 1994 blev optaget på UNESCO’s Verdensarvliste.

De to enorme gravhøje og to runesten opført af kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand i 900-årene, samt Jelling Kirke, afspejler overgangen fra hedenskab til kristendom, men kan også betragtes som Danmarks dåbsattest: Den ene runesten bærer nemlig den ældste indskrift, der omtaler landet Danmark og folket danerne på dansk grund.

Jelling Kirke er opført omkring år 1100. Den romanske stenkirke er bygget oven på Harald Blåtands trækirke fra 900-tallet. I 2000 blev Gorm den Gamle genbegravet i kirkens kammergrav.

I det flotte oplevelsescenter, Kongernes Jelling, folder vikingernes liv og den spændende historie om monumenterne sig ud i interaktive udstillinger. Fra tagterrassen er der en storslået udsigt over monumentområdet og gennem digitale kikkerter kan du se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden.

Men området er også meget mere end vikingetid. Jelling er f.eks. omgivet af en storslået natur. Ikke mindst i området syd for Jelling med Fårup Sø, talrige kildevæld, vidtstrakte skove og åbne afgræssede enge og overdrev. Det populære udflugtsmål, Fårup Sø, byder på flere cykel- og vandreruter, udlejning af vandcykler og robåde, gode fiskemuligheder og sågar et vikingeskib. 

Jellinge monument. Foto Flickr.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er UNESCO’s verdensarv. Store Dyrehave ved Hillerød, Gribskov og Jægersborg Dyrehave er nu officielt en del af hele verdens kulturarv.

Det var kong Christian d. 5. som i 1680erne, inspireret af besøg på pragtslottet Versailles, omdannede de kongelige nordsjællandske jagtmarker til parforcejagtsystemet. Parforcejagt går ud på at ryttere og hunde jager en kronhjort til udmattelse, hvorefter kongen eller den fornemme gæst får æren af at dræbe dyret med sværd eller spyd. Landskabet blev udformet med snorlige skovveje i et mønster af stjerner, omgivet af kvadrater, som i en barokhave. Der var således tale om en storslået iscenesættelse af den enevældige konges magt over naturen.

UNESCO-komiteen begrunder bl.a. sin optagelse med at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er ”et usædvanligt og velbevaret eksempel på hvordan den europæiske baroks værdier blev omsat i design af naturen”. Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er som projekt forankret på Museum Nordsjælland.

Gribskov. Foto Malene Thyssen.

Christiansfeld

Byen blev grundlagt i 1773 af de tyske herrnhutere (Brødremenigheden) på foranledning af Kong Christian VII, deraf navnet Christiansfeld. Herrnhuterne var dygtige håndværkere og handelsfolk. De skabte en by med sammenhængende arkitektur, konsekvent brug af bestemte materialer og farver samt sans for detaljer med rod i deres stærke kristne tro, som er omdrejningspunktet for både tankegang og byplanlægning med kirken og Gud i centrum.

I dag er byen nænsomt restaureret og den specielle arkitektur, materialer og farver gør den til noget helt enestående. Især ved juletid, hvor man kan nyde de smukke herrnhuter stjerner med lys i, ophængt i gaderne omkring Prætoriustorvet og brønden ved kirken. Når det ikke er juletid, må man ”nøjes” med de smukke støbejerns lanterner som aftenbelysning i bykernen.

Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som Den Danske Folkekirke.

Denne helt specielle by blev den 4. juli 2015 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. En spadseretur i byens centrum er en spadseretur i et stykke verdenshistorie med noget nyt at opdage på hvert gadehjørne.

Christiansfeld. Foto Allie Caulfield

Forsidefoto: Bastian, Flickr.Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *