Guide: SAS Point Sharing

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Medlemmer af SAS loyalitets program EuroBonus kan nu pulje saldoen på deres konti – og dermed få en bedre udnyttelse af de optjente point. Der er nogle klare fordele ved den nye Point Sharing – men også et par fælder.

InsideFlyer var hurtig med at bringe nyheden om, at SAS har indført Point Sharing. Vi har nu haft knap 2 måneders tid til at samle erfaringer – og kan give en kort vurdering af denne nye mulighed for medlemmer af EuroBonus. Hovedkonklusionen er, at Point Sharing er godt for familier, personer i fast forhold og nære venner – men ikke egner sig til mere løse bekendtskaber.

Point Sharing – kort fortalt

Op til 8 medlemmer af EuroBonus kan gå sammen i en gruppe og pulje deres point på den såkaldte Point Sharing Konto, hvor point for alle gruppens medlemmer bliver samlet. Den person, der tager initiativet til en gruppe og inviterer de andre medlemmer, er samtidig koordinator (eller som SAS kalder det: Ejer). De enkelte medlemmer, der bliver inviteret, skal acceptere invitationen, før de bliver medlem af gruppen. Derefter kan medlemmerne begynde at bidrage til og bruge EuroBonus point på gruppens samlede konto.

Fordelene ved Point Sharing

Jeg kender en flere medlemmer af EuroBonus, der ikke rejser meget. Flere i min familier optjener højst  2 – 5000 bonuspoint hvert år. Og de når aldrig at bruge disse point fornuftigt, før de udløber. Så den mest oplagte fordel ved Point Sharing er, at medlemmer med få point på kontoen også kan bruge disse i en pulje med andre EuroBonus medlemmer, inden pointene bliver forældet. Eller, hvis man er i gavehumør: Forære pointene gratis til gode venner og familiemedlemmer.

Da SAS sidste år reducerede pointoptjeningen på de billigste biletter på økonomiklasse, var der også en del forretningsrejsende, som kunne se frem til en reduceret optjening af eurobonus point – dermed også begrænsede muligheder for at optjene et tilstrækkeligt antal point til at “købe” bonusrejser. Men med den nye Point Sharing, kan disse medlemmer nu også gå sammen om at bruge pointene fornuftigt. Specielt, hvis der også tjenes ekstra point på kreditkort, leje af biler og køb hos forretninger og restauranter, der giver ekstrapoint hos SAS.

Den erfarne skal styre kontoen

Jeg vil anbefale, at man lader det mest erfarne medlem af gruppen styre eller eje den fælles konto. Den mest erfarne, er den person, der rejser mest, og dermed også optjener flest point og har den højeste status i Eurobonus. Hvis ejeren har guld eller diamant status, giver dette adgang til ekstra service hos SAS, når ejeren bestiller flybilletter for point på kontoen. Dette kan være:

 • Adgang til Diamant-mailen (for medlemmer med diamant status). Og dermed adgang til ekstra service, når bonusbilletterne skal bestilles eller ændres.
 • Tidligere adgang til EuroBonus tilbud (normalt får medlemmer med guld- og diamantstatus tilbud mindst et par døgn før medlemmer med lavere status)
 • Større rabat på bonus billetter (bedste tilgængelighed)

Hvis ejeren også har et SAS EuroBonus Mastercard Premium, kan ejeren have så høj status på kortets Fly Premium fordele, at gruppens ejer kan købe billetter til alle medlemmer på Plus eller Business, men kun betale for en billet på GO. Dette betyder, at pointene på kontoen rækker meget længere.

Hvis ejeren bestiller alle bonusrejser og betaler skatter og afgifter med et SAS Mastercard, vil ejeren også modtage ret mange bonuspoint på disse betalinger (25 point for hver 100 kroner, der er brugt på betalinger til SAS med et SAS EuroBonus MasterCard Premium)

Du kan ikke styre, hvilke point, der bruges først

Der er de ældste point på den fælles konto, der bruges først. Derfor er Point Sharing ikke oplagt for en gruppe venner, der vil købe en rejse sammen, hvis nogle har mange og gamle point på kontoen, mens andre har få og nye point på kontoen. Her kan man nemlig risikere, at medlemmerne med de mange gamle point kommer til at betale for alle billetter. Og medlemmerne med de få og nye point ikke kommer til at bidrage til betalingen. I denne situation, kunne det være en bedre mulighed at lade hver person betale for sine egne billetter. Og de personer, der mangler point kan i givet fald købe eller få disse overført til deres personlige konto. Det koster godt nok lidt – men medlemmet med de mange point undgår, at deres konto bliver plyndret.

Derfor skal ejeren af kontoen også være opmærksom på, at nogle af pointene kan nå at blive forældet. Specielt, når gruppen etableres, kan nogle af medlemmerne have meget gamle point på kontoen, som man kan risikere bliver for gamle, inden de første point fra den fælles konto bruges. Jeg har mange point på min personlige konto – og som diamant medlem blive de jo aldrig forældet. Da jeg har haft for travlt til at bruge mine point, er de også blevet opsamlet over mange år. Men det betyder også, at når der bruges point fra gruppens konto, blive mine meget gamle point brugt først, mens point som kommer fra andre medlemmer kan nå at udløbe inden de bliver brugt.

Pas på, hvem der kommer med i din gruppe.

Hvis man først bliver medlem af en gruppe, kan man ikke melde sig ud i de følgende 6 måneder. Det betyder med andre ord, at man ikke kan hoppe ind og ud af forskellige grupper. Du kan også kun være med i en gruppe. Derfor bør man kun oprette mere varige grupper. Dertil kommer, at der er et maksimum på 8 medlemmer i hver gruppe. Denne grænse giver næppe problemer for en familie-gruppe – men hvis man også inviterer mange venner med i gruppen, kommer man hurtigt op på det maksimale antal. Og dermed blokkere for yderligere medlemmer, som måske også ville været gode medlemmer. Eller sagt med andre ord: Hvis man ukritisk inviterer venner med i gruppen, kan man risikere at blokere for optagelsen af andre, som ville have været mere attraktive at få med.

 

Du kan også bruge dine point til at købe adgang til SAS loungen. Hvis du ikke har ret til at bruge point fra Point Sharing gruppen, ryger denne mulighed

Blive du umyndig?

Som udgangspunkt kan alle medlemmer i gruppen bruge alle point på den fælles konto. Ejeren af den fælles konto kan dog fratage hvert enkelt medlem denne mulighed. Men det betyder også, at hvis du går med i en gruppe, der ejes af en anden person, så kan denne vælge at du ikke længere skal have adgang til at bruge point. Du kan ikke gøre indsigelser mod dette – så derfor bør du også kun komme med i grupper, hvor du stoler på ejeren. Ellers risikerer du at miste muligheden for at bruge EuroBonus point – og måske se disse forsvinde fra kontoen uden du kan gøre noget.

Hvis du bruger dine point til at købe upgrades, adgang til SAS loungen eller varer på SAS Eurobonus shoppen, kan du også risikere, at denne mulighed forsvinder, hvis kontoens ejer fratager dig retten til at bruge point fra gruppens konto.  Og hvis du stadig har retten til at bruge point, vil du med stor sandsynlighed bruge point, som et andet medlem har bidraget med.

Forlader du gruppen, får du din saldo med dig

Eurobonus holder hele tiden styr på, hvor mange point, der er på din konto. Det er nemlig de point, du har overført til gruppens konto da du meldte dig ind plus de point, du har optjent. Herfra fratrækkes de point, gruppen har brugt fra din konto og point, der er blevet forældet. Skulle du vælge at forlade gruppen (eller blive smidt ud af ejeren), får du saldoen med dig. Og denne vil helt sikkert være forskellige fra, hvad du reelt har brugt på gruppens konto. Hvis dine point har været de ældste på gruppens konto, er de brugt på andre medlemmers indkøb. Men du kan også være heldig, at dine bonusrejser er betalt med point, der er tilført af andre medlemmer – og du får alle dine point med dig. Under alle omstændigheder kan nogen komme ti at føle sig snydt.

Næsten alt andet bliver ved det gamle

Selvom du kommer med i en Point Sharing gruppe, skal du stadig selv optjene din egen status hos EuroBonus og SAS MasterCard Premium. Og du skal stadig selv holde øje med, om du får dine point – og bede om en efterregistrering, hvis de udebliver. Det ændres, der ikke på. Du skal derimod vænne dig til, at det fremover er summen af alle point på gruppens konto, der vises på din profil. Det er også saldoen på gruppens fælles konto, der vises i de nyhedsbreve, du modtager fra SAS. Dette kan måske give lidt forvirring hos de medlemmer af gruppen, som ikke har mange point på deres individuelle konto.

Konklusion:

Point Sharing er god for familier og meget faste venskaber. Men egner sig ikke til mere løse venskaber.

 • Ejeren af den fælles konto skal være den person, der har højeste status hos SAS og MasterCard Premium (Fly Premium)
 • Der kan højst være 8 medlemmer i gruppen – hvis der er flere kandidater, skal ejeren prioritere, hvem der skal med i gruppen
 • Nye medlemmer kan først forlade gruppen 6 måneder efter de er optaget. Derfor skal man tænke sig om, inden gruppen sammensættes. Man kan nemlig ikke fortryde.
 • Hvis nogle af gruppens kommende medlemmer har point, der udløber inden for kort tid, mens andre har ældre point, der ikke udløber, skal man undersøge, om de point, der snart udløber, skal bruges, før medlemmet kommer med i gruppen.
 • Gå kun sammen med folk, du stoler på.
 • De ældste point på den fælles konto bruges først. Derfor kan du ikke bestemme, hvilket medlem, der betaler for hvert enkelt køb.
 • Hvis ejeren af Points Sharing kontoen bestemmer, at du ikke kan bruge point, vil det også betyde, at du ikke kan købe upgrades for point, adgang til lounge eller bruge dine point på køb i SAS Eurobonus Shop
 • Efter 6 måneders medlemskab, kan du altid forlade gruppen – og få den saldo, SAS har beregnet til at stå på din individuelle konto. Denne saldo vil helt sikkert være forskellig fra de point du har bidraget med fratrukket betalingen for de bonusrejser, opgraderinger og køb, du har foretaget.

 Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Trackbacks & Pingbacks

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *